Obaveštenje

 

 

slika

USKLADITE POSLOVANJE DRUŠTVA SA NOVIM OBAVEZAMA I ROKOVIMA ZA PREDAJU ARHIVSKE DOKUMENTACIJE

Na snazi je Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/2020) („Zakon“)

Poslovanjem privrednih subjekata generiše se raznovrstan dokumentarni materijal. Deo tog materijala zbog značaja svog sadržaja ima status arhivske građe koja se, kao kulturno dobro od opšteg interesa, mora trajno čuvati.  Posebnim zakonima je definisano koja dokumenta se čuvaju i koji su rokovi čuvanja.

  • Ukoliko niste već angažovali pravno lice koje se bavi arhivskom delatnosti i/ili za vaše preduzeće vrši  poslove vezano za  „arhivsku građu“, molimo da imate u vidu da ste obavezni doneti i/ili uraditi:
  1. Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
  2. Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata;
  3. Odluku o imenovanju odgovornog stručnog lica za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom;
  4. Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala koja se vode kod Pravnog lica sa rokovima čuvanja („Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala“);
  5. Arhivsku knjigu;
  6. kao i preduzeti sve druge radnje predviđene zakonom.
  • NAPOMENA: Rok za predaju arhivske knjige za pravna lica pod nadzorom Istorijskog arhiva Beograda zbog postojeće epidemiološke situacije je pomeren na dalje i neće se 30. aprila uzimati kao krajnji datum, ali zakonsku obavezu morate ispuniti do kraja 2021. godine.

Za više informacija posetiti sledeći stranicu Arhiva Grada Beograda https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica/uputstva

  • Ukoliko nemate angažovano pravno lice koje se bavi arhivskom delatnosti, rado ćemo Vam pomoći u blagovremenoj primeni propisa, u cilju izbegavanja eventualnih prekršajnih kazni koje su proprisane u rasponu od od 50.000 RSD do 2.000.000 RSD.

S poštovanjem,

Milovan Jocović

Advokat - Partner

Tel/Fax: +381 (0)11 3066 550, 3066 501, 3613 266

E-mail: milovan.jocovic@stevic-dulic.co.rs

www.stevic-dulic.co.rs