Gordana Stević Dulić
Advokat

Studije i poslovno iskustvo

1994             Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1994-1996   Advokatska kancelarija Cvetković, Marković & Trajs

1996             Advokatska kancelarija Trifunović Tomić Stević

2000             Advokatska kancelarija Tomić Stević-Dulić

2005            Polaznik edukacije: Novi zakon o preduzećima, Pravni fakultet u Beogradu

2005            Saradnik na izradi članka Radno pravo u Srbiji (OstWest Contact, Nemačka oktobar 2005)

2006            Polaznik edukacije: Naknada štete i osiguranje, Udruženje pravnika Srbije, Budva

  Saradnik na izradi članaka Novi zakon o izvršnom postupku u Srbiji (OstrWest Contact, Nemačka)

2007           Polaznik edukacije: Parnični postupak – pitanja u uporednom pravu, UIA Congress, Paris

  Polaznik edukacije: Poreska uprava Republike Srbije, Porez na dodatu vrednost – implementacija

  Osnivač srpske sekcije IFA (International Fiscal Association)

  Predavač na seminaru u organizaciji Predstavništva Privredne komore Srbije u Frankurtu na Majni na

  temu „Srbija kao mesto proizvodnje“

2009           Predavač u stručnoj radionici HR radna grupa, organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu:

„Radno pravo u Srbiji – novine u praktičnoj primeni“

2011           Predavač u stručnoj radionici organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu: „Zemljište – pravni

aspekti u Republici Srbiji“

2012            Predavač u stručnoj radionici organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu:

„Naplata potraživanja u svetlu Zakona o izvršenju i obezbeđenju“

 Predavač u stručnoj radionici HR radna grupa, organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu      „Uvećanje personalnih troškova po zaposlenom – Prošireno dejstvo granskog kolektivnog ugovora za metalsku industriju“

 Predavač u stručnoj radionici HR radna grupa, organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu:  „Otkaz ugovora o radu na osnovu neostvarenog radnog učinka“

2013           Predavač u stručnoj radionici HR radna grupa, organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu:

„Klauzula zabrane konkurencije u Ugovoru o radu i direktorskom ugovoru“

Učesnik u panel diskusiji stručnoj radionici HR radna grupa, organizovanoj u saradnji sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji na temu: „Novine Zakona o štrajku“

Advokatska kancelarija Stević Dulić, specijalizovano odeljenje za ugovorno pravo, parnični postupak i radno pravo, partner

Predavač na univerzitetu Singidunum – Ljudski resursi (Radno pravo i poslovna etika)

Advokatsko iskustvo potvrđeno je u saradnji sa renomiranim privrednim društvima kao što su:

 • SBERBANK Srbija AD
 • Volksbank AD
 • GE Capital Bank AG
 • Cargobull Leasing-und Handels-GmbH
 • Airport City Belgrade
 • Deloitte
 • Roche doo
 • Adria Media Serbia d.o.o.
 • Prva Srpska Televizija
 • TVN Poland
 • Antenna Multimedia Holdings Limited
 • DIHK Belgrade
 • Uniqa Software Service
 • Messer Tehnogas AD
 • Schmitz Cargobull AG
 • Falke KG aA
 • GTZ
 • Perbit Software GmbH
 • HG-TEC GmbH
 • Energoprojekt Hidroinženjering
 • PEKO dd
 • BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA AD
 • Pekarska industrija KLAS d.o.o.
 • NOVI DOM AD Beograd
 • DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE d.o.o
 • Wacker Neuson d.o.o.
 • EC Hariss d.o.o