Obaveštenje - Promocija Kancelarije SD

 

21.10.2020.

Poštovani,

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je kolega advokat Milovan Jocović,  danas 21. oktobra 2020. godine na dan obeležavanje 24 godine rada Kancelarije SD, promovisan u Partnera Kancelarije Stević Dulić.

Advokat Milovan Jocović ima višegodišnje iskustvo i poseduje značajnu stručnost u korporativnom, poslovnom i radnom pravu. Milovan Jocović je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a takođe se stručno usavršavao tokom studija i rada u USA.

Član je advokatske komore Beograda.

MILOVAN JOCOVIĆ

MILOVAN JOCOVIĆ

ADVOKAT PARTNER

 

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo,  strane investicije, radno pravo, građevinsko pravo, nepokretnosti, javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, građansko pravo i parnični postupak

Engleski, Srpski