TIM KANCELARIJE SD

 

 

Iz kancelarije Stević Dulić

Naš tim

Gordana Stević Dulić

ADVOKAT MANAGING PARTNER

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo, strane investicije, privatizacija, radno pravo, građevinsko pravo, nepokretnosti, javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, građansko pravo i parnični postupak, postupak izvršenja i naplate potraživanja

Ruski, Srpski

Milovan Jocović

ADVOKAT PARTNER

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Korporativno pravo & korporativno upravljanje, privredno pravo,  strane investicije, radno pravo, građevinsko pravo, nepokretnosti, javne nabavke, zaštita podataka o ličnosti, građansko pravo i parnični postupak

Engleski, Srpski

Dušan Korać

ADVOKAT RUKOVODILAC PARNIČNOG ODELJENJA

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Privredno pravo,  radno pravo, ugovorno pravo, građevinsko pravo, građansko pravo i parnični postupak, postupak izvršenja i naplate potraživanja

Engleski, Srpski

Sara Jovanović

ADVOKAT, DESK RADNOG PRAVA

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Radno pravo, ugovorno pravo, građevinsko pravo, građansko pravo i parnični postupak, postupak izvršenja i naplate potraživanja, porodično i nasledno pravo

Engleski, Srpski

Nikolina Cvjetković

ADVOKATSKI SARADNIK

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Privredno opravo, radno pravo, ugovorno pravo, upravno pravo i upravni postupci,  građansko pravo i parnični postupak, postupak izvršenja i naplate potraživanja, porodično i nasledno pravo

Engleski, Srpski

Nikita Jovanović

ADVOKATSKI SARADNIK

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Privredno pravo, radno pravo, ugovorno pravo, upravno pravo i upravni postupci,  građansko pravo i parnični postupak, postupak izvršenja i naplate potraživanja, porodično i nasledno pravo

Engleski,  Nemački, Srpski

Ivana Lončar

OFFICE MANAGER

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Administrativno tehničko upravljanje kancelarijom, evidencija i korespodencija

Engleski,  Srpski

Petar Dulić

MANAGER FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

STRUČNE OBLASTI I JEZICI

Platni promet, fakturisanje, finansijsko računovodstveni obračuni i evidencija

Engleski,  Srpski