Novosti i publikacije

 

Naše klijente redovno informišemo o novostima u praksi i primeni pravnih propisa, takođe kroz organizovanje seminara i radionica samostalno i/ili u saradnji sa kompetentnim službama i institucijama naše klijente i druga zainteresovana lica podstičemo na razmenu informacija, znanja i iskustva sa našim klijentima.

 

 


12/04/2021

Obaveštenje 2021-1004

Obaveštenje Kancelarije SD vezano za kratak pregled obaveza pravnih lica i rokova predviđenih Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020).


 

15/03/2021

Obaveštenje 2021-1003

Obaveštenje Kancelarije SD koje se odnosi na zahtev za odobrenje i produženje privremenog boravka stranaca elektronskim putem.


 

25/11/2020

Obaveštenje 2020-1010

Obaveštenje Kancelarije SD vezano za kratak pregled najvažnijih izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 136/2020)


 

21/10/2020

Promocija Kancelarije SD

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je kolega advokat Milovan Jocović, danas 21. oktobra 2020. godine na dan obeležavanje 24 godine rada Kancelarije SD, promovisan u Partnera Kancelarije Stević Dulić.