Naše klijente redovno informišemo o novostima u praksi i primeni pravnih propisa, takođe kroz organizovanje seminara i radionica samostalno i/ili u saradnji sa kompetentnim službama i institucijama naše klijente i druga zainteresovana lica podstičemo na razmenu informacija, znanja i iskustva sa našim klijentima.